Elżbieta CIarcińskaOsobą odpowiedzialną za organizację szkoleń i kontakt
z Państwem w sprawie pozostałych usług oferowanych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o. jest Elżbieta Ciarcińska - Dyrektor, Członek Zarządu

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH

Michał AndrijewskiDyrektor Departamentu do Spraw Oceny Ryzyka w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Dr n. med. w dziedzinie toksykologii

Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT w Warszawie

Absolwent Podyplomowego Studium Chemii UŁ w Łodzi

Absolwent Podyplomowego Studium Kształtowania i Ochrony Środowiska UŁ w Łodzi

Ekspert w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych

Ekspert w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem

Przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrożenia rozporządzenia REACH

Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów

Andzej KalskiDyrektor Departamentu do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego AM w Łodzi

Absolwent Podyplomowego Studium Ekologicznej Profilaktyki Zdrowotnej AM w Poznaniu

Specjalizacja IIo w zakresie toksykologii oraz analityki farmaceutycznej

Ekspert w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych

Eksperyt w zakresie REACH

Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej do spraw ograniczeń i zakazów

Szukaj

Zespół ekspertów