Andzej KalskiDyrektor Departamentu do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego AM w Łodzi

Absolwent Podyplomowego Studium Ekologicznej Profilaktyki Zdrowotnej AM w Poznaniu

Specjalizacja IIo w zakresie toksykologii oraz analityki farmaceutycznej

Ekspert w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych

Eksperyt w zakresie REACH

Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej do spraw ograniczeń i zakazów

Szukaj

Zespół ekspertów